Bedrijfsbrandweer

Valt jouw bedrijf onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (Brzo) en heb jij een Bedrijfsbrandweer of heb jij een vrijwillige bedrijfsbrandweer? Bij capaciteitsproblemen heeft Brandwacht.nl brandweermensen klaar staan in alle brandweerfuncties. Wij dragen zorg voor extra capaciteit en expertise op het gebied van brandveiligheid.

Flexibel en professioneel

In Nederland zijn er ongeveer 400 bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo) vallen en circa 150 bedrijven in Nederland hebben een bedrijfsbrandweer al dan niet aangewezen of op vrijwillige basis. S2N fire & rescue vult bij capaciteitsproblemen de bedrijfsbrandweer van deze bedrijven aan en zorgt voor extra expertise op het gebied van brandveiligheid. Ook de bezetting van de BHV of First Responder organisatie kunnen wij voor jouw aanvullen met goed gekwalificeerd personeel. Wij leveren flexibiliteit en zetten volledig opgeleid personeel in dat voldoet aan de Leidraad Oefenen.

Manschap

Binnen de brandweer vormen de manschappen de basisleden van een brandweereenheid. Zij beschikken minimaal over het diploma Manschap A en worden aangestuurd door een Bevelvoerder. Manschappen houden zich onder andere bezig met het bestrijden van incidenten en het verlenen van (technische) hulp.

Chauffeur

De chauffeurs besturen de voertuigen van de brandweer en zorgen ervoor dat het voertuig snel en veilig arriveert op de plaats van het incident. Chauffeurs beheersen de aanwezige systemen op de voertuigen.

Gaspakdrager

Gaspakdragers verrichten werkzaamheden op het gebied van ongevalsbestrijding bij gevaarlijke stoffen. Zij maken gebruik van diverse veiligheidsattributen en meetapparatuur ten behoeve van een inzet met gevaarlijke stoffen. 

Bevelvoerder

Een bevelvoerder is verantwoordelijk voor de juiste inzet van zijn of haar manschappen bij kleine en grote inzetten. De bevelvoerder maakt een plan van aanpak op basis van een verkenning. Hij geeft de bevelen aan de manschappen tijdens een inzet.

Instructeur

Brandweerinstructeurs houden zich bezig met het vakbekwaam laten worden laten blijven van brandweerpersoneel. Zij worden ingezet bij verschillende opleiders en trainingscentra. Zij geven les conform de leergangen van het IFV.

Fire-Technician

Fire-Technicians worden ingezet voor brandweer gerelateerde werkzaamheden. Zij helpen de Bedrijfsbrandweer of de BHV-organisatie bij verschillende werkzaamheden, zoals de uitgifte van persoonlijke beschermingsmiddelen, het doen van schuimtesten, het testen van brandbestrijdingssystemen, het controleren van blusmiddelen, stationaire blussystemen, mobiele blussystemen, het begeleiden van oefeningen en het in de gaten houden van de algehele veiligheid op het terrein.

Heb jij bedrijfsbrandweer personeel nodig?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op