Fire-Technician inhuren

De fire technician is niet alleen bekend met brandweergerelateerde werkzaamheden, maar heeft ook kennis van blusvoorzieningen op het terrein, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en van de algemene veiligheid.

Een fire technician van Brandwacht.nl is een brandweerman die ook brandweergerelateerde werkzaamheden uitvoert. Een fire technician heeft sowieso het diploma Manschap behaald en heeft vaak nog aanvullende brandveiligheidsopleidingen behaald. Bijvoorbeeld REOB, Flensmonteur, EHBO of Preventiemedewerker. De fire technician is daardoor niet alleen bekend met de brandweer, maar heeft ook kennis van blusvoorzieningen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en van de algemene veiligheid.

Een fire technician toetst de veiligheid van de locatie en signaleert onveilige situaties. De volgende werkzaamheden zouden onze fire technicians in uw organisatie kunnen uitvoeren:

·         Assisteren van de brandweer of BHV-organisatie bij opleidingen en oefeningen;

·         Het schrijven van scenario’s voor locatietrainingen van de BHV;

·        Ondersteuning bij schuimtesten en helpen bij onderhoud aan brandveiligheidsvoorzieningen;

·         Controleren van de hydranten, kleine blusmiddelen en PBM’s ;

·         De kleine blusmiddelen op orde houden.  

In het geval van een incident kan de fire technician de bedrijfsbrandweer of de BHV organisatie ondersteunen.

De fire technician legt het contact met de overheidsbrandweer en kan een melding doen naar de hulpdiensten. Gezien deze persoon minimaal Manschap opgeleid is, kan de fire technician repressief ingezet worden en eerste hulp verlenen bij incidenten. Hij beschikt ook over kennis over reanimatie met AED.

Heb jij interesse om tijdelijk of voor langere termijn een fire technician op detacheringsbasis in te huren? Dan kun je bij Brandwacht.nl terecht voor deze functie.

Onze fire technicians:

·         Zijn Manschap opgeleid ;

·         Voldoen aan de Leidraad Oefenen;

·         Zijn aangesloten bij een vrijwillige brandweer;

·         Zijn medisch gekeurd;

·         Hebben veel ervaring, door hun inzet bij verschillende opdrachtgevers;

·         Zijn gewend om flexibel te werken;

·         Hebben aanvullende opleidingen behaald, zoals REOB monteur, flensmonteur, gasmeten ex-ox-tox, VCA, Preventiemedewerker of  Brandweerchauffeur, e.a.

Onze fire technicians worden veelvuldig in de (petrochemische) industrie ingezet en draaien zowel dagdiensten als 24-uursdiensten. Onze mensen kunnen volledig met uw organisatie meedraaien, uw bedrijfsbrandweerploeg ondersteunen of lid zijn van uw BHV-team en onderdeel uitmaken van uw organisatie.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op