Nabluswerkzaamheden

Als de brandweer / veiligheidsregio een brand heeft bestreden en het incident brandmeester is, starten meestal de nabluswerkzaamheden. Bij langdurige inzetten kan de overheidsbrandweer besluiten om het incident terug te geven aan het bedrijf waar het incident heeft plaatsgevonden. Brandwacht.nl kan hulp bieden bij het nablussen van langdurige inzetten. Bel het noodnummer van Brandwacht.nl via 085 – 130 78 44. 24/7 bereikbaar.

Perfecte afhandeling van een incident

Brandwacht.nl verzorgt de afhandeling van de nablussing van het incident en de coördinatie van de brandweerinzet, het brandweerpersoneel en het brandweermaterieel. Ook zorgt Brandwacht.nl voor de voortgangsrapportages over het incident. Na het incident zorgt Brandwacht.nl voor de gecoördineerde eindcontrole en ook voor de evaluatie in samenwerking met de overheidsbrandweer.

Meer informatie?

Brandwacht.nl werkt samen met Nubrandblussen.nl voor nabluswerkzaamheden. Meer informatie?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op