Het reddingsplan

Voordat het project start stelt Brandwacht.nl samen met jou een reddingsplan op. speciaal gericht op de werkzaamheden die plaats zullen vinden op jouw locatie en waarin zoveel mogelijk aspecten ten behoeve van de veiligheid in behandeld zullen worden. 

Wat staat er in het reddingsplan?

Na een uitgebreide schouw op jouw locatie zorgen wij voor een rescueplan.

Hierin staat omschreven hoe de situatie op jouw locatie is tijdens de inzet en welke werkzaamheden er dan plaatsvinden. Het reddingsplan is belangrijk om er voor te zorgen dat het project veilig en gezond verloopt, zonder ongevallen. Er wordt uitgebreid in beschreven wat er zou moeten gaan gebeuren als er een incident plaatsvindt en iemand gered zal moeten worden.

Gebruiksaanwijzing

Het rescueplan is een gebruiksaanwijzing met de taak- en risicoanalyse waarin de afspraken duidelijk worden omschreven. Het bevat alarmnummers, taken & verantwoordelijkheden van de opdrachtgever van van het reddingsteam, de contactpersonen en routes en ook hoe het object of de besloten ruimte betreden kan worden.

Foto's en tekeningen

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden en er zullen dus altijd foto's van de situatie ter plaatse in het reddingsplan worden opgenomen. Het plan wordt door Brandwacht.nl als de opdrachtgever worden geaccordeerd en de teamleden kunnen dit bestuderen ter voorbereiding.

Hoeveelheid teamleden en functies

Als de schouw ter plaatse is geweest kan er n.a.v. de risico’s die er zijn een inschatting gemaakt worden van de hoeveelheid teamleden,  die aanwezig zullen moeten zijn tijdens het project.

Wij werken met een bezetting van minimaal 3 personen. vaak aangevuld met een EHBO'er of een mangatwacht. Uiteraard is dit afhankelijk van de situatie, maar ook van de eisen die de opdrachtgever stelt.

Alles in huis om standby te staan bij risicovolle werkzaamheden

Om in geval van een calamiteit een persoon uit de besloten ruimte te kunnen redden, beschikken wij over een ERT dat hier in gespecialiseerd is.

Wij hebben de expertise in huis om een reddingsplan op te stellen en wij beschikken over een voertuig met allerlei middelen. Kortom, wij hebben mensen, middelen en expertise.

Bekijk ook het webinar ERT

Brandwacht.nl heeft samen met S2N fire & rescue een webinar opgenomen over de werkzaamheden van het Emergency Rescue Team.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op