Wat wordt er bedoeld met de term brandwacht?

Regelmatig wordt de vraag gesteld welke veiligheidsfunctionaris nodig is voor welke situatie. Want elke functie lijkt Brandwacht te heten. Maar, hoe zit het nou echt?

1: In een omgeving waar er een grote risico is op een incident of een escalatie van een incident, is het noodzakelijk dat er een persoon aanwezig is die toezicht houdt op de veiligheid. Deze persoon heet, in algemene zin, een veiligheidswacht. De veiligheidswacht houdt bijvoorbeeld veiligheidstoezicht bij werkzaamheden in een industriële omgeving, zoals een raffinaderij. Natuurlijk kan de veiligheidswacht eerste hulp verlenen en beginnende brandjes blussen. Uiteraard is er een aantal variaties binnen deze groep. Zo heb je ook de functies buitenwacht, heetwerkwacht of areawacht. Onze partner TSA Safety Services levert deze functionarissen.

2: Als je in een omgeving tijdelijk geen gebruik kunt maken van een geïnstalleerde brandveiligheidsvoorziening, zoals een sprinkler- of een brandmeldinstallatie, dienen mensen ingezet te worden met een brandweerdiploma. In het verleden behaalden deze mensen Rijksdiploma’s, vandaar ook de naam Rijksgediplomeerde brandwachten. Deze medewerkers hoeven niet persé meer aangesloten te zijn bij een brandweerkorps. Een Rijksdiploma is voor altijd geldig. Tegenwoordig wordt zo’n opleiding anders genoemd, namelijk manschap A of B. De term Rijksgediplomeerd brandwacht zal langzaam uitsterven.

S2N kiest ervoor om bij deze werkzaamheden altijd volwaardige brandweermensen in te zetten. Deze functionarissen worden bij ons dan ook manschappen genoemd. De manschappen zijn medisch gekeurd en verplicht aangesloten bij een brandweerkorps binnen een Veiligheidsregio, waardoor ze altijd getraind zijn voor het uitoefenen van hun taak.

3: En dan zijn er ook nog bedrijfsbrandweren en de overheidsbrandweer. Hier werken manschappen. Brandwacht.nl levert deze manschappen, als er bijvoorbeeld tekorten zijn in een bepaald korps. Naast manschappen levert Brandwacht.nl ook andere brandweermensen zoals bevelvoerders en gaspakdragers. Deze manschappen zijn ook altijd medisch gekeurd en geoefend.

Welke brandwacht nodig is, hangt af van de mogelijke risico’s en van de eisen van de overheid.

Dus:

• In een omgeving, waar risico’s zijn op een incident, dient er een persoon ingezet te worden die toezicht houdt op de veiligheid. TSA Safety Services levert deze veiligheidswachten;

• Als in een object tijdelijk geen gebruik gemaakt kan worden van brandveiligheidsvoorzieningen, zet Brandwacht.nl volwaardige brandweermensen in. Deze heten manschappen;

• Bij de overheidsbrandweer en bij bedrijfsbrandweren zijn manschappen in dienst. Brandwacht.nl  levert deze volwaardig gekeurde en geoefende functionarissen als er tekorten zijn.

Meer weten over onze "brandwachten"?

We vertellen je er graag over. Neem contact met ons op.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op